• page_banner

Správy z priemyslu

 • TRI ZÁSADY PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA V ČISTEJ MIESTNOSTI

  TRI ZÁSADY PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA V ČISTEJ MIESTNOSTI

  Čo sa týka elektrických zariadení v čistých priestoroch, obzvlášť dôležitou otázkou je udržiavať čistotu čistého výrobného priestoru stabilne na určitej úrovni, aby sa zabezpečila kvalita produktu a zlepšila sa rýchlosť hotového produktu.1. Nie...
  Čítaj viac
 • VÝZNAM ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V ČISTEJ MIESTNOSTI

  VÝZNAM ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V ČISTEJ MIESTNOSTI

  Elektrické zariadenia sú hlavnými komponentmi čistých priestorov a sú dôležitými verejnými energetickými zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné pre normálnu prevádzku a bezpečnosť akéhokoľvek typu čistých priestorov.Čistý...
  Čítaj viac
 • AKO VYBUDOVAŤ KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA V ČISTÝCH PRIESTOROCH?

  AKO VYBUDOVAŤ KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA V ČISTÝCH PRIESTOROCH?

  Keďže čisté priestory vo všetkých druhoch priemyselných odvetví majú vzduchotesnosť a špecifikované úrovne čistoty, komunikačné zariadenia by mali byť nastavené tak, aby sa dosiahla normálna...
  Čítaj viac
 • KRÁTKY ÚVOD DO OKNA ČISTEJ MIESTNOSTI

  KRÁTKY ÚVOD DO OKNA ČISTEJ MIESTNOSTI

  Okno do čistej miestnosti s dvojitým zasklením sa skladá z dvoch kusov skla oddelených dištančnými vložkami a utesnených do jedného celku.V strede sa vytvorí dutá vrstva, do ktorej sa vstrekuje sušidlo alebo inertný plyn ...
  Čítaj viac
 • V KTORÝCH ODVETVIACH SA VZDUCHOVÉ SPRCHY POUŽÍVAJÚ?

  V KTORÝCH ODVETVIACH SA VZDUCHOVÉ SPRCHY POUŽÍVAJÚ?

  Vzduchová sprcha, tiež nazývaná vzduchová sprcha, je druh normálneho čistého zariadenia, ktoré sa používa hlavne na kontrolu kvality vnútorného vzduchu a zabránenie vstupu znečisťujúcich látok do čistého priestoru.Preto sú vzduchové sprchy...
  Čítaj viac
 • STRUČNÝ ÚVOD DO BÚDKY NA NEGATÍVNU TLAKU

  STRUČNÝ ÚVOD DO BÚDKY NA NEGATÍVNU TLAKU

  Podtlaková vážiaca kabína, tiež nazývaná vzorkovacia kabína a dávkovacia kabína, je špeciálne miestne čisté zariadenie používané vo farmaceutických, mikrobiologických...
  Čítaj viac
 • POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA V ČISTEJ MIESTNOSTI

  POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA V ČISTEJ MIESTNOSTI

  Čisté priestory sa čoraz viac používajú v rôznych oblastiach Číny v rôznych priemyselných odvetviach, ako je elektronika, biofarmaceutiká, letecký priemysel, presné stroje, jemné chemikálie, spracovanie potravín, ...
  Čítaj viac
 • PODROBNÝ ÚVOD DO POTRAVÍN ČISTEJ MIESTNOSTI

  PODROBNÝ ÚVOD DO POTRAVÍN ČISTEJ MIESTNOSTI

  Čistá miestnosť pre potraviny musí spĺňať štandard čistoty vzduchu triedy 100 000.Konštrukcia priestorov na čistenie potravín môže účinne znížiť poškodenie a tvorbu plesní...
  Čítaj viac
 • PRINCÍPY PERSONÁLNEHO A MATERIÁLOVÉHO TOKU V ČISTEJ MIESTNOSTI FOOD GMP

  PRINCÍPY PERSONÁLNEHO A MATERIÁLOVÉHO TOKU V ČISTEJ MIESTNOSTI FOOD GMP

  Pri navrhovaní čistej miestnosti potravín GMP by sa mal oddeliť tok pre ľudí a materiál, takže aj keď dôjde ku kontaminácii na tele, nebude sa prenášať na produkt, a to isté platí pre produkt.Zásady, ktoré treba poznamenať 1. Prevádzkovatelia a materiály ...
  Čítaj viac
 • AKO ČASTO BY TREBA UPRATOVAŤ ČISTÚ MIESTNOSŤ?

  AKO ČASTO BY TREBA UPRATOVAŤ ČISTÚ MIESTNOSŤ?

  Čistá miestnosť sa musí pravidelne čistiť, aby sa komplexne kontrolovala vonkajšia prašnosť a dosiahol sa nepretržite čistý stav.Ako často ho teda treba čistiť a čo treba čistiť?1. Odporúča sa čistiť každý deň, každý týždeň a každý mesiac a formulovať malé kl...
  Čítaj viac
 • AKÉ SÚ POTREBNÉ PODMIENKY NA DOSIAHNUTIE ČISTOTY?

  AKÉ SÚ POTREBNÉ PODMIENKY NA DOSIAHNUTIE ČISTOTY?

  Čistota čistých priestorov je určená maximálnym povoleným počtom častíc na meter kubický (alebo na kubickú stopu) vzduchu a všeobecne sa delí na triedu 10, triedu 100, triedu 1000, triedu 10000 a triedu 100000. V strojárstve cirkulácia vzduchu v interiéri je všeobecne...
  Čítaj viac
 • AKO VYBRAŤ SPRÁVNE RIEŠENIE VZDUCHOVEJ FILTRÁCIE?

  AKO VYBRAŤ SPRÁVNE RIEŠENIE VZDUCHOVEJ FILTRÁCIE?

  Čistý vzduch je jednou zo základných vecí pre prežitie každého človeka.Prototyp vzduchového filtra je prostriedok na ochranu dýchacích ciest, ktorý sa používa na ochranu dýchania ľudí.Zachytáva a adsorbuje rôzne...
  Čítaj viac
123456Ďalej >>> Strana 1 / 8