• page_banner

Laboratórna čistá miestnosť

Laboratórna čistá miestnosť sa používa najmä v mikrobiológii, biomedicíne, biochémii, pokusoch na zvieratách, genetickej rekombinácii, biologických produktoch atď. Je ohrozená hlavným laboratóriom, ďalším laboratóriom a pomocnou miestnosťou.Vykonávanie by malo byť prísne založené na predpisoch a štandardoch.Používajte bezpečnostný izolačný oblek a nezávislý systém prívodu kyslíka ako základné čisté vybavenie a používajte podtlakový systém druhej bariéry.Môže pracovať v bezpečnostnom stave po dlhú dobu a poskytnúť operátorovi dobré a pohodlné prostredie.Musí zabezpečiť bezpečnosť operátora, bezpečnosť životného prostredia, bezpečnosť odpadu a bezpečnosť vzorky.Všetky odpadové plyny a kvapaliny by sa mali čistiť a manipulovať s nimi jednotne.

Vezmite si ako príklad jednu z našich laboratórnych čistých priestorov.(Bangladéš, 500 m2, ISO 5)

1
2
3
4